І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

16 КВІТНЯ 2018 РОКУ

ВІДБУДЕТЬСЯ І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»