Методи і засоби мотивації студентів до навчання

     Після того, як старшокласники закінчують школу і вступають до ВНЗ для них характерні зміни мотивів у зв'язку з професійним самоствердженням.

     Дослідження, проведені у ВНЗ показали, що сильні і слабкі студенти відрізняються зовсім не за інтелектуальними показниками, а по тому в якому ступені у них розвинена професійна мотивація.  

     7 травня  2019 року викладачі циклової комісії харчових технологій зібралися для обговорення  проблем, пов’язаних з  мотивацією студентів до навчання. На семінарі за темою: Методи і засоби мотивації студентів до навчання розглядалися питання: мотивація до навчання  студентів як психолого-педагогічна проблеми; типи  мотивації  і їх вплив  на результати навчальної діяльності студентів; шляхи формування у студентів позитивної  мотивації  до навчання

111111

222222