«Історія розвитку діловодства»

       8 квітня 2019 року в рамках тижня циклової комісії діловодства та філологічних дисциплін викладачем Комаровою О.В. проведено семінар на тему «Історія розвитку діловодства» для здобувачів вищої освіти спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Студенти групи ДО-13 виступили з доповідями та презентаціями, які розкрили історію та традиції документоведення в Україні, охарактеризували особливості роботи з документами у різні історичні періоди від виникнення справочинства в Київській Русі до проблем сучасного діловодства в Україні

       Застосування наукового підходу у вивченні історії діловодства сприяє не тільки зацікавленню майбутніх діловодів змістом навчальної дисципліни, а й формує усвідомлення необхідності постійного оновлення документознавчих знань і вмінь у контексті розвитку професійної компетенції.

IMGd2d6da0f57e4fba85dc81fabc6e4055eV