«Готельно-ресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

     21 березня 2019 року на базі Хмельницького торгівельно-економічного коледжу КНТЕУ відбудеться ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція  «Готельно-ресторанний сервіс та  регіональна кухня Поділля».

     Запрошуємо до участі у конференції викладачів, рестораторів, студентів.

     Мета конференції: обмін інноваційними ідеями, підходами, технологіями, результатами досліджень в галузі індустрії гостинності, розглянути окремі актуальні питання ресторанного бізнесу; показати вплив світових економіко-інтеграційних процесів на розвиток індустрії; соціальну політику та сучасні тенденції  в ресторанної справи в на Поділлі, проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства.

Напрями роботи конференції:

  1. Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу та регіональної кухні    як частини  туристичної принади  Поділля
  2. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
  3. Інноваційні  технології виробництва харчових продуктів.
  4. Сучасний стан та удосконалення ресторанного сервісу на Поділлі

5.Управління якістю продукції та послуг на підприємстві

  1. Маркетинг ресторану: стратегія і способи просування на ринку
  2. Сучасні технології в системі управління персоналом

 

     Організаційний комітет конференції:

     Голова- Трішкіна Ніна Іванівна,  к.е.н., доцент, Голова Подільської гільдії кулінарів

     Члени оргкомітету: Найдук Галина Іванівна, заступник голови Подільської гільдіїкулінарів, заступник директора з навчальної роботи ХТЕК КНТЕУ

     Низенко Г.В., голова циклової комісії харчових технологій  Франків Н.І., викладач методист  циклової комісії харчових технологій

Умови участі у конференції:

     Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська

 

     До 6 березня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу podolskyguild@ukr.net  наступні матеріали:

- тези (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, наприклад: Соловей В.А._Тези);

- заявку учасника конференції;

- відсканована квитанція про оплату організаційного внеску (наприклад: Соловей В.А._Квитанція).

 

Вимоги до тез доповідей:

- обсяг тез – не більше  3 сторінок при форматі А4, орієнтація книжкова;

- всі поля – 20 мм.;

- шрифт – Nimes New Roman, кегель – 14;

- міжрядковий інтервал –  1,5;

- абзацний відступ – 1,25 см.;

- вирівнювання по ширині сторінки;

- список літератури – не більше 5 джерел;

- рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту;

- структура тез: по центру – напрямок конференції (курсивом), прізвище та ініціали автора – справа напівжирними літерами. Нижче – назва установи. Через інтервал – назва тез великими літерами (по центру, напівжирним). Через інтервал  – текст. Через інтервал – список використаних джерел (по центру, напівжирним);

- тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно  перевірені;

- відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

 

      Вартість організаційного внеску складає 150 грн

     Організаційний внесок покриває витрати пов’язані з макетуванням та друком збірника, а також поштовою пересилкою усім авторам Збірника тез та Сертифікату учасника конференції. 

 

Приклад оформлення тез доповідей:

     Секція: Перспективи розвитку готельно-ресторанного сервісу Поділля

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ГУРСЬКА А.П.., студентка групи ГРС–31д

МАРІНЧЕНКО О. І., науковий керівник

доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

 

     Текс, текст, текст, текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  [1,с. 54].

 

Список використаних джерел:

  1. Железцов А. В. Маркетинг персоналу. Оцінка трудової діяльності / А. В. Железцов // Маркетинг. – 2002. – № 2. – С. 53–64.

 

 

Довідки за телефоном:

0985758491 Низенко Галина Володимирівна

 

Заявка учасника

ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції

«Готельно-ресторанний сервіс та  регіональна кухня Поділля»

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора

(-ів)

 

Відомості про наукового керівника

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Напрям конференції

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса