Акредитаційна експертиза

     З метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Виробництво харчової продукції зі спеціальності 181 Харчові технології за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Хмельницькому торговельно-економічному коледжі  КНТЕУ працює експертна комісія .

     До складу  комісія  входять:

     Демидов Ігор Миколайович - професор кафедри технології жирів і продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор (голова комісії);

     Хлиніна Наталія Григорівна – голова циклової комісії спеціальних технологічних дисциплін ті хімії Черкаського комерційного технікуму, викладач вищої категорії.

IMG4729111

IMG4747333