«Акцизний податок»

     27.11.2018 року викладач Соколова Л.С. провела відкрите заняття з дисципліни «Податкова система» на тему: «Акцизний податок» в групі  БО-35 ІІІ курсу. Заняття проводилось із застосуванням інтерактивних вправ «Правда чи ні»,«Валіза»,«Рефлексія», «Навчаючи-учусь».

     Навчальна мета заняття: сприяти формуванню фахових компетентностей студентів про фінансові відносини, пов'язані із справлянням акцизного податку, його основних елементів оподаткування при формуванні фонду грошових ресурсів.

     Проблема заняття: визначення важливості справляння акцизного податку у здійсненні ефективного управління бізнесом та формування знань з системи оподаткування в Україні у майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування.

     Весь процес проведення лекції супроводжується візуальним матеріалом із використанням мультимедійного комплексу. Під час демонстрації слайдів, викладач Соколова Л.С. пояснює вміщений у нього зміст, наводить поточні запитання, і дає під запис нових визначень і понять в опорному конспекті, використовуючи при цьому інтерактивні вправи. Таким чином, участь у процесі лекції одночасно викладача і технічних засобів значно покращувало якість засвоєння інформації.

     Вивчення теми «Акцизний податок» сприяє формуванню фахових компетентностей розвитку у здобувачів вищої освіти оперативно аналізувати професійні ситуації, зосереджуватись на навчальних проблемах, підтримувати постійний контакт з викладачем.

     Отже, використання інтерактивних методів при вивчення теми «Акцизний податок» дозволяє поєднати керуючу роль викладача з активністю студентів на занятті , що сприяє покращенню засвоєння  нового матеріалу, набуттю стійких якісних знань, економічного мислення студентами у процесі активізації розумової діяльності.

IMG4479111