Інформація про результати навчальної практики за період з 23.04. 2018 по 11.05.2018р

Інформація

про результати навчальної практики

за період з 23.04. 2018 по 11.05.2018р.

 

Відділення: товарознавче

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціалізація: Комерційна діяльність

 image001110518