«Усе про фінанси і фінансовий облік»

     Виникнення та розвиток фінансів зумовлювалися зростанням продуктивних сил у суспільстві, насамперед товарно-грошових відносин як необхідної форми економічного життя для досягнення певного рівня суспільного добробуту. Тому є підстави стверджувати, що фінанси — це продукт розвитку товарно-грошових відносин і держави. Фінанси можуть успішно функціонувати, активно сприяти економічному та соціальному прогресу лише за активного втручання у ці процеси держави.

    Для студентів коледжу з метою ознайомлення про функції і роль фінансів у сучасному суспільстві представлена виставка «Усе про фінанси і фінансовий облік»

DSCN2600