Осяк Світлана Вікторівна

викладач циклової комісії (кафедри) діловодства та філологічних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Теми дисципліни