Положення про символіку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Затверджено педагогічною

радою ХТЕК КНТЕУ  від  06.09 2016 р.

протокол № 2

Введено в дію Наказом директора

від  06.09 2016 р.   №. 430 /3

ПОЛОЖЕННЯ

про символіку

Хмельницького торговельно-економічного коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає види символіки Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету (надалі ХТЕК КНТЕУ), порядок ї виготовлення, використання і зберігання.

1.2. Символіка ХТЕК КНТЕУ відображає спільність інтересів її членів, підкреслює важливість освітянських послуг в житті суспільства.

1.3. До символіки ХТЕК КНТЕУ відносять герб, емблема та прапор.

  1. ОПИС СИМВОЛІКИ

 

2.1. Герб – це офіційний розпізнавально-правовий знак, що є символом суверенітету коледжу. Герб має вигляд щита і має складові – у смарагдовому полі золотий кадуцей бога торгівлі Гермеса (Меркурія) на тлі золотих перехрещених смолоскипів; у лазуровій главі щита – срібні розгорнуті книжки та срібна фігура Архістратига Михайла. Герб ХТЕК КНТЕУ відображає малий герб КНТЕУ.

2.2. Емблема використовується всіма, хто має відношення до ХТЕК КНТЕУ, на ділових паперах, бланках, інформаційно-рекламних носіях, сувенірах тощо.

2.3. Прапор – це офіційний розпізнавально-правовий знак, що є символом коледжу. Прапор має смарагдове поле де у центрі розміщено емблему ХТЕК КНТЕУ.

  1. ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ

 І ЗБЕРІГАННЯ СИМВОЛІКИ

 

3.1. ХТЕК КНТЕУ після виготовлення і реєстрації своєї символіки набуває права на її використання.

3.2. Використання символіки ХТЕК КНТЕУ іншими закладами освіти, підприємствами або організаціями без дозволу – забороняється.

3.3. Символіка ХТЕК КНТЕУ використовується:

- при оформленні будівель, які належать ХТЕК КНТЕУ або використовуються в її інтересах;

- для зображення на печатках, бланках, свідоцтвах та інших документах ХТЕК КНТЕУ, на друкованій та рекламній продукції (буклетах, календарях, листівках і т.п.), значках, для оформлення канцелярського приладдя (папок, ручок, блокнотів, ділових щоденників тощо);

- при створенні та поширенні проектів ініціативних груп ХТЕК КНТЕУ;

- при проведенні акцій та заходів (з’їздів, зборів, конференцій, свят, виставок, фестивалів, лекцій, інших масових заходів за участю ХТЕК КНТЕУ, спрямованих на реалізацію її завдань).

Припускається використання символіки ХТЕК КНТЕУ як реклами на плакатах, афішах, сувенірах і т.п., в засобах масової інформації, що висвітлюють діяльність ХТЕК КНТЕУ, на друкованій, рекламно-інформаційній та сувенірній продукції, кіно-, відео-, фотоматеріалах та інших матеріалах, що видаються (виготовляються) ХТЕК КНТЕУ або на її замовлення.

3.4. Символіка ХТЕК КНТЕУ може вживатися в чорно-білому і кольоровому варіантах.

3.5. Написи символіки ХТЕК КНТЕУ можуть виконуватись українською, російською, англійською та іншими мовами з метою поширення діяльності коледжу, в установленому порядку, на території інших держав.

3.6. Відтворення символіки ХТЕК КНТЕУ, незалежно від її розмірів, повинно точно відповідати масштабам, кольоровому чи чорно-білому зображенню, визначеному в цьому Положенні.