Новини

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

«РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ»

31.08.2017

Міністерство освіти і науки України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Хмельницька обласна рада

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Хмельницький торговельно-економічний коледж

 Київського національного торговельно-економічного університету

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

18 жовтня 2017 РОКУ

ВІДБУДЕТЬСЯ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«РОЗВИТОК  УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ:

РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ»

 

     Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасно-економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних вищих навчальних закладів, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

     Основні напрямки роботи конференції:

  1. Вища освіта в Україні: досвід і нововведення
  2. Інноваційна політика в умовах децентралізації регіонів
  3. Загальноекономічні тенденції інноваційного розвитку економіки в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір
  4. Інноваційний розвиток підприємств: стратегії і технології
  5. Регіональні ринки та тренди в туризмі
  6. Розвиток фінансової системи України та регіонів
  7. Діяльність банківських установ в кризових економічних умовах
  8. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

     Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська

     Форма участі: дистанційна

     Збірник тез та сертифікат учасника будуть надіслані після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті, до 30 жовтня 2016 року.

     Цільова аудиторія: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, економісти, бухгалтери, державні службовці та всі, кого цікавить економічна тематика.

 

     Вимоги до тез доповідей:

- обсяг тез – не більше 5 сторінок при форматі А4, орієнтація книжкова;

- всі поля – 20 мм.;

- шрифт – Nimes New Roman, кегель – 14;

- міжрядковий інтервал –  1,5;

- абзацний відступ – 1,25 см.;

- вирівнювання по ширині сторінки;

- список літератури – не більше 5 джерел;

- рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту;

- структура тез: по центру – напрямок конференції (курсивом), прізвище та ініціали автора – справа напівжирними літерами. Нижче – назва установи. Через інтервал – назва тез великими літерами (по центру, напівжирним). Через інтервал  – текст. Через інтервал – список використаних джерел (по центру, напівжирним);

- тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно  перевірені;

- відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Умови участі у конференції:

До 1жовтня2017року (включно) надіслати на електронну адресу mail@htek.km.ua наступні матеріали:

- тези (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, наприклад: Соловей В.А._Тези);

- заявку учасника конференції;

- відсканована квитанція про оплату організаційного внеску (наприклад: Соловей В.А._Квитанція).

     Вартість організаційного внеску складає 150,00 гривень. Організаційний внесок покриває витрати пов’язані з макетуванням та друком збірника, а також поштовою пересилкою усім авторам Збірника тез та Сертифікату учасника конференції.

Приклад оформлення тез доповідей:

Секція: Економічна теорія

Соловей В.А.

аспірант кафедри …

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

м. Вінниця, Україна

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ РИНКУ ПРАЦІ

 

Текс, текст, текст, текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  [1,с. 54].

Список використаних джерел:

  1. Железцов А. В. Маркетинг персоналу. Оцінка трудової діяльності / А. В. Железцов // Маркетинг. – 2002. – № 2. – С. 53–64.

Додаткові умови:

Реквізити для оплати:

Одержувач: Гребінська Світлана Іванівна

Номер картки: 5168 7573 1159 0014

ПАТ «ПриватБанк»

Вид платежу: за участь у конференції від ПІБ (автора тез)

Довідки за телефоном:

0673039593 Гребінська Світлана Іванівна

 

Заявка учасника

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії та перспективи»

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Відомості про наукового керівника

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Напрям конференції

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса

 Back to News

Останні новини

«Знавець устаткування ЗРГ»

24.11.2017

23 листопада 2017 року року викладач Надворна Н.Е., провела брейн ринг «Знавець устаткування ЗРГ» серед студентів ІІ курсу

Подорож у світ професій

24.11.2017

23 листопада 2017 р. у Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті м. Хмельницького відбувся захід «Подорож у світ професій»

«Допоки пам'ять в серці не згасає».

23.11.2017

Пам'яті найбільшої трагедії XX століття присвячена виставка-реквієм «Допоки пам'ять в серці не згасає».

«Електронна пошта»

22.11.2017

22 листопада 2017 року викладачем Манзюк Тетяною Вікторівною було проведено відкрите лекційне заняття в групі ОА-4 з дисципліни «Інформатика» на тему: «Електронна пошта».

«Перші кроки»

22.11.2017

Відбулася виставка-розпродаж кондитерських виробів «Перші кроки», де вперше про себе заявили студенти першого курсу, як майбутні технологи.

«Картопляні фантазії»

21.11.2017

21 листопада 2017 року

«Облік запасів»

21.11.2017

21 листопада 2017 р. викладачем циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту Гриценко О.М проведено відкрите лекційне заняття із застосуванням інтерактивних технологій з дисципліни «Фінансовий облік» на тему: «Облік запасів», група ОА- 2.