Методична рада

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Методична радаколеджу

Методична рада - це дорадчий орган коледжу, який об’єднує творчу групу висококваліфікованих фахівців, призваний бути науковим, аналітичним і прогнозуючим центром навчального закладу.

Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи. Рада створюється за наказом директора відповідно до Положення коледжу та інших нормативних документів.

Мета діяльності методичної ради: якісно забезпечувати новий рівень педагогічної роботи, викладання, виховання відповідно держстандарту освіти в умовах демократизації управління навчальними закладами і розширення їх функцій з методичного забезпечення навчального процесу, а також концепції національного виховання.

Веде засідання голова Методичної ради або його заступник.

Рішення Методичної ради приймаються відкритим голосуванням. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні були присутні не менше ніж 2/3 від загального складу членів Методичної ради і за рішення проголосувало не менше половини від присутніх членів ради. Рішення ради фіксується в протоколі, який веде секретар ради.

Основні напрями діяльності методичної ради

Основні напрями діяльності методичної ради, зумовлені Положенням коледжу, його функціями, концепцією діяльності коледжу, національною програмою виховання.

Методична рада:

- розглядає відповідність змісту освіти держстандарту, що реалізуються через робочі навчальні плани, робочі програми, тести, методичні розробки;

- вносить пропозиції на підставі аналізу спеціальностей до освітньо - кваліфікаційних характеристик, стандартів якості професійної підготовки випускників першого рівня акредитації;

- вивчає стан методичного забезпечення навчального процесу і розробляє рекомендації з втілення нових технологій навчання, комп’ютеризації, тестування, модульного навчання тощо;

- здійснює педагогічний аналіз організації навчального процесу, його відповідності вимогам нормативних документів і науковим принципам навчання: демократизації, гуманізації, наочності тощо;

- розробляє типові методичні матеріализа формами організації навчання (навчальні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні засоби); за видами навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації); за змістом проведення виховних заходів кураторами груп;

- розробляє загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студенів та їх самовиховання;

- розробляє порядок та методику проведення контролюючих заходів поточного та підсумкового контролю, включаючи комплексні контрольні завдання для державних іспитів та державної атестації студентів;

- здійснює педагогічний аналіз та вносить пропозиції щодо удосконалення методики державної атестації та інших форм контролю;

- вивчає стан пошуково-дослідницької роботи, контролює її виконання та заслуховує звіти.

Взаємовідносини. Зв’язки

Методична рада співпрацює з усіма структурними підрозділами коледжу з методичних питань.

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Хмельницький торговельно-економічний коледж

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

На засіданні

Педагогічної ради

Протокол №___ від ___2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

______Н.І.Трішкіна

“___” “____” 2016 р.

 

 

План

роботи Методичної ради

Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

на 2016/2017 навчальний рік

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

засідання № 1

1

1.1. Аналіз методичної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання за 2015/2016 навчальний рік та завдання на 2016/2017 навчальний рік

вересень

Найдук Г.І.

Терехова Н.П.

 

 

1.2. Про результати загальноколеджівських конкурсів

Найдук Г.І.

 

1.3. Стан забезпечення освітнього процесу сучасною навчальною літературою.

Лєскова Л.М.

 

 

засідання № 2

2.

2.1. З досвіду роботи циклових комісій бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту та оціночної діяльності і економіки щодо методичного забезпечення навчальних дисциплін.

листопад

Гребінська С.І.

Сольська В.В.

 

 

2.2. Впровадження хмарних технологій у навчальний процес коледжу: технічні аспекти, переваги і перспективи

Анченко Г.В.

 

 

засідання № 3

3

3.1. Аналіз ефективності тематичного контролю при вивченні дисциплін загальноосвітньої підготовки.

січень

Голови циклових комісій

 

3.2. Інновації у методичній роботі викладачів фізичного виховання як чинник підвищення навчально-виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи в коледжі

Яцик В.В.

Красовський Р.Я.

 

 

засідання № 4

4

4.1. Соціально-психологічний супровід виховної роботи в коледжі.

березень

Заступник директора з виховної роботи

 

 

4.2. Аналіз роботи викладачів, що атестуються

Терехова Н.П.

голови циклових комісій

 

 

засідання № 5

5.

5.1. Розвиток критичного мислення на заняттях суспільних дисциплін як засіб формування компетентного випускника.

травень

Матвєєв А.Ю.

 

5.2. Роль Школи підвищення педагогічної майстерності в становленні молодих викладачів.

Терехова Н.П.

 

5.3. Про підготовку до проведення випускних комплексних іспитів та Державної підсумкової атестації.

Найдук Г.І.

зав. відділеннями,

голови циклових комісій

 

                                  Заступник директора

 з навчальної роботи                                        Г.І.Найдук


Останні новини

«Знавець устаткування ЗРГ»

24.11.2017

23 листопада 2017 року року викладач Надворна Н.Е., провела брейн ринг «Знавець устаткування ЗРГ» серед студентів ІІ курсу

Подорож у світ професій

24.11.2017

23 листопада 2017 р. у Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті м. Хмельницького відбувся захід «Подорож у світ професій»

«Допоки пам'ять в серці не згасає».

23.11.2017

Пам'яті найбільшої трагедії XX століття присвячена виставка-реквієм «Допоки пам'ять в серці не згасає».

«Електронна пошта»

22.11.2017

22 листопада 2017 року викладачем Манзюк Тетяною Вікторівною було проведено відкрите лекційне заняття в групі ОА-4 з дисципліни «Інформатика» на тему: «Електронна пошта».

«Перші кроки»

22.11.2017

Відбулася виставка-розпродаж кондитерських виробів «Перші кроки», де вперше про себе заявили студенти першого курсу, як майбутні технологи.

«Картопляні фантазії»

21.11.2017

21 листопада 2017 року

«Облік запасів»

21.11.2017

21 листопада 2017 р. викладачем циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту Гриценко О.М проведено відкрите лекційне заняття із застосуванням інтерактивних технологій з дисципліни «Фінансовий облік» на тему: «Облік запасів», група ОА- 2.