Методична рада

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Методична радаколеджу

Методична рада - це дорадчий орган коледжу, який об’єднує творчу групу висококваліфікованих фахівців, призваний бути науковим, аналітичним і прогнозуючим центром навчального закладу.

Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи. Рада створюється за наказом директора відповідно до Положення коледжу та інших нормативних документів.

Мета діяльності методичної ради: якісно забезпечувати новий рівень педагогічної роботи, викладання, виховання відповідно держстандарту освіти в умовах демократизації управління навчальними закладами і розширення їх функцій з методичного забезпечення навчального процесу, а також концепції національного виховання.

Веде засідання голова Методичної ради або його заступник.

Рішення Методичної ради приймаються відкритим голосуванням. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні були присутні не менше ніж 2/3 від загального складу членів Методичної ради і за рішення проголосувало не менше половини від присутніх членів ради. Рішення ради фіксується в протоколі, який веде секретар ради.

Основні напрями діяльності методичної ради

Основні напрями діяльності методичної ради, зумовлені Положенням коледжу, його функціями, концепцією діяльності коледжу, національною програмою виховання.

Методична рада:

- розглядає відповідність змісту освіти держстандарту, що реалізуються через робочі навчальні плани, робочі програми, тести, методичні розробки;

- вносить пропозиції на підставі аналізу спеціальностей до освітньо - кваліфікаційних характеристик, стандартів якості професійної підготовки випускників першого рівня акредитації;

- вивчає стан методичного забезпечення навчального процесу і розробляє рекомендації з втілення нових технологій навчання, комп’ютеризації, тестування, модульного навчання тощо;

- здійснює педагогічний аналіз організації навчального процесу, його відповідності вимогам нормативних документів і науковим принципам навчання: демократизації, гуманізації, наочності тощо;

- розробляє типові методичні матеріализа формами організації навчання (навчальні заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні засоби); за видами навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації); за змістом проведення виховних заходів кураторами груп;

- розробляє загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студенів та їх самовиховання;

- розробляє порядок та методику проведення контролюючих заходів поточного та підсумкового контролю, включаючи комплексні контрольні завдання для державних іспитів та державної атестації студентів;

- здійснює педагогічний аналіз та вносить пропозиції щодо удосконалення методики державної атестації та інших форм контролю;

- вивчає стан пошуково-дослідницької роботи, контролює її виконання та заслуховує звіти.

Взаємовідносини. Зв’язки

Методична рада співпрацює з усіма структурними підрозділами коледжу з методичних питань.

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Хмельницький торговельно-економічний коледж

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

На засіданні

Педагогічної ради

Протокол №___ від ___2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

______Н.І.Трішкіна

“___” “____” 2016 р.

 

 

План

роботи Методичної ради

Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

на 2016/2017 навчальний рік

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

засідання № 1

1

1.1. Аналіз методичної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання за 2015/2016 навчальний рік та завдання на 2016/2017 навчальний рік

вересень

Найдук Г.І.

Терехова Н.П.

 

 

1.2. Про результати загальноколеджівських конкурсів

Найдук Г.І.

 

1.3. Стан забезпечення освітнього процесу сучасною навчальною літературою.

Лєскова Л.М.

 

 

засідання № 2

2.

2.1. З досвіду роботи циклових комісій бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту та оціночної діяльності і економіки щодо методичного забезпечення навчальних дисциплін.

листопад

Гребінська С.І.

Сольська В.В.

 

 

2.2. Впровадження хмарних технологій у навчальний процес коледжу: технічні аспекти, переваги і перспективи

Анченко Г.В.

 

 

засідання № 3

3

3.1. Аналіз ефективності тематичного контролю при вивченні дисциплін загальноосвітньої підготовки.

січень

Голови циклових комісій

 

3.2. Інновації у методичній роботі викладачів фізичного виховання як чинник підвищення навчально-виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи в коледжі

Яцик В.В.

Красовський Р.Я.

 

 

засідання № 4

4

4.1. Соціально-психологічний супровід виховної роботи в коледжі.

березень

Заступник директора з виховної роботи

 

 

4.2. Аналіз роботи викладачів, що атестуються

Терехова Н.П.

голови циклових комісій

 

 

засідання № 5

5.

5.1. Розвиток критичного мислення на заняттях суспільних дисциплін як засіб формування компетентного випускника.

травень

Матвєєв А.Ю.

 

5.2. Роль Школи підвищення педагогічної майстерності в становленні молодих викладачів.

Терехова Н.П.

 

5.3. Про підготовку до проведення випускних комплексних іспитів та Державної підсумкової атестації.

Найдук Г.І.

зав. відділеннями,

голови циклових комісій

 

                                  Заступник директора

 з навчальної роботи                                        Г.І.Найдук


Останні новини

Зустріч випускників ТПП-30

24.06.2017

24 червня 2017 року до коледжу завітали випускники технологічного відділення групи ТПП – 30. 35 років минулу з закінчення коледжу.

Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів

19.06.2017

З 19 по 21 червня 2017 року в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі розпочали роботу експертні комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів.

«Музей: храм муз – 2017»

14.06.2017

9-11 червня 2017 р., у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» (директор О.Г. Погорілець) пройшов Третій музейний форум «Музей: храм муз – 2017»

«Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи»

14.06.2017

30 травня 2017 року заступником директора з виховної роботи Гребінською С.І. та викладачем, к.псих.н. Шмерко О.П. прийнято участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи», яка відбулася у Вінницькому технічному коледжі.

«Приготування страв з риби»

14.06.2017

13 червня 2017 року майстер виробничого навчання Шулик Людмила Петрівна провела в групі ТХ -114 відкрите заняття з елементами конкурсу з дисципліни «Навчальна практика».

День відкритих дверей Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницький.

12.06.2017

9 червня 2017 року радо зустрічали на Дні відкритих дверей студентів-випускників фінансового відділення працівники Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницький.

Засідання колегії облдержадміністрації

26.05.2017

25.05.2017 р. Найдук Г.І. - заступник директора з навчальної роботи Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ взяла участь у засіданні колегії облдержадміністрації