Гребінська Світлана Іванівна

Заступник директора з виховної роботи

Гребінська Світлана Іванівна

заступник директора з виховної роботи    Світлана Іванівна працює в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету з 2003 року по теперішній час.

    Займала посади:

  • викладача (2003-2011)
  • голови циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту (2011-2016)
  • заступника директора з виховної роботи (з 01.09.2016 р. по теперішній час).

    В 2003 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіст-фінансист.

    26 червня 2013 року прилюдно захистила дисертацію на тему «Соціально-економічні фактори мотивації персоналу машинобудівних підприємств» у Хмельницькому національному університеті зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». А 10 жовтня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України ДК № 016945 присуджено науковий ступінь «кандидата економічних наук».

    З 2007 року Гребінською С.І. опубліковано 40 наукових праць та прийнято участь у  роботі 30 науково-теоретичних, науково-практичних та науково-методичних конференціях України та закордоном.

   Як заступник директора з виховної роботи Світлана Іванівна є безпосереднім організатором виховної роботи студентів за денною та заочною формами навчання.

    Залучає до співпраці з питань організації виховного процесу державні установи, громадські та молодіжні організації, культурно-освітні заклади, адміністративні організації, медичні служби.

    З метою формування творчого, високоморального, національно свідомого спеціаліста, веде постійний пошук нових підходів, шляхів, національних пріоритетів виховання і впроваджує їх в життя.

    Організовує роботу Ради кураторів академічних груп, Ради профілактики правопорушень серед студентів, студентських Рад самоврядування коледжу, гуртожитку.

    Світлана Іванівна керує роботою клубів за інтересами та предметними гуртками, які збагачують духовність особистості студента, його мовну культуру, естетичні смаки; передбачають формування навичок гарної поведінки, виробляють уміння власноручно примножувати культурно-мистецькі надбання українського народу.

    Володіє високими моральними якостями, загальною і професійною культурою; ефективними формами і методами педагогічної діяльності, досягнуто значних результатів у вирішенні навчально-виховних завдань. Завжди керується загальнолюдськими моральними критеріями у ставленні як до власних вчинків, так і до поведінки колег.

    Гребінська С.І. є членом експертної комісії Міністерства освіти і науки України.

    За плідну працю Гребінська С.І. нагороджена:

    Почесною грамотою КНТЕУ (наказ №860 від 12.06.2010 р.),

    Грамотою ХТЕК КНТЕУ за ІІ місце у конкурсі «Викладач року» в категорії «спеціаліст ІІ категорії» (наказ №481/3 від 27.09.2010 р.)

    Почесною грамотою Хмельницької обласної держаної адміністрації управління освіти і науки (наказ від 21.09.2010 р. №376-нк)

    Подякою Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України №347-к від 24.07.2015 р.)

    Дипломом переможця конкурсу в номінації «Викладач року» за І місце (наказ № 423/3 від 01.10.2015 р.)

    Як, викладач, Світлана Іванівна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».

    Сімейний стан: заміжня, має сина.