Заходи запобігання протиправним діям

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету!

 

НАКАЗ

 

 

від  26.04. 2016 р.

м. Хмельницький

№ 145/3

 Про забезпечення прозорості

проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії та атестації

здобувачів вищої освіти у 2015/2016 н.р.

 

На виконання статті 28 Конституції України, пункту 3 частини 1 статті 58 та статей 78-79 Закону України «Про вищу освіту», Законів України «Про боротьбу з корупцією та організованою злочинністю», «Про засади запобігання та протидії корупції», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Міністерства освіти і науки України, спрямованих на недопущення правопорушень чинного законодавства, в коледжі проводиться системна робота щодо запобігання хабарництва і корупції. На першому поверсі навчального корпусу та гуртожитку  розміщено «скриньку довіри». В коледжі діє «гаряча лінія» (03822)2-25-23, створенні сторінки коледжу в соціальних мережах, щорічно розробляються заходи щодо запобігання протиправним діям. Всі ці заходи надають можливість студентам інформувати керівництво коледжу про будь-які форми тиску на них з боку викладачів та інших посадових осіб.

На виконання Законодавчих актів, спрямованих на недопущення правопорушень

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора з виховної роботи Шпичко І.О., завідувачам відділень Паньковій Н.П., Фроловій Н.Л., Назарчук Н.М., Нестерук Г.В.:

1.1. Забезпечити контроль дотримання учасниками освітнього процесу розкладу екзаменаційної сесії.

1.2. До 01.05.2016 р. провести  робочі наради з педагогічними працівниками та співробітниками, щодо виконання ними умов контрактів та недопущення порушень педагогічної етики і моралі.

1.3. Невідкладно реагувати на звернення про наявність фактів правопорушень.

1.4. До 01.05.2016 р. провести збори студентів з метою роз’яснення основних положень системи оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти у коледжі.

1.5. Проінформувати студентів про номер телефону гарячої лінії (03822)2-25-23, місце розміщення «скриньки довіри» та на офіційних сторінках ХТЕК КНТЕУ у соціальних мережах.

 1. Завідувачам відділень Паньковій Н.П., Фроловій Н.Л., Назарчук Н.М., Нестерук Г.В, та методисту коледжу Тереховій Н.П. провести моніторинг та вжити заходи щодо повного і своєчасного методичного забезпечення підготовки та проведення семестрового контролю знань студентів і атестації.
 2. Завідувачам відділень та головам циклових комісій здійснювати систематичний контроль проведення семестрових екзаменів, заліків і засідань екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти та їх документального оформлення. Про факти порушень інформувати дирекцію.
 3. Радам студентського самоврядування провести роботу щодо запобігання правопорушень, норм етики та поведінки студентами.
 4. Заборонити учасникам освітнього процесу збір коштів на будь-які цілі.
 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Шпичко І.О.

В.о. директора коледжу                        Г.І.Найдук

Копії зняті: навчальна частина

                     з/в

                     ВР

ПАМ'ЯТКА

про правила поводження у разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів

УВАГА! Сьогодні терористичні акти здійснюються з використанням вибухових пристроїв і предметів, часто замаскованих під авторучки, мобільні телефони, гаманці, міні-магнітофони, дитячі іграшки, поміщених у звичайні портфелі, сумки, банки, пакунки і залишених у багатолюдних місцях.

ВІД ВАШИХ ПРАВИЛЬНИХ ДІЙ ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОТОЧУЮЧИХ

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО:

 • наближатися до предмета;
 • пересувати його або брати у руки;
 • розряджати, кидати, ударяти по ньому;
 • розпалювати поряд багаття або кидати у нього предмет;
 • приносити предмет додому, у заклад.

 При знаходженні вибухонебезпечного пристрою:

 • з безпечного місця повідомте чергові служби МНС (тел.101), міліцію (тел.102);
 • не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до нього інших людей;
 • припиніть усі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;
 • не користуйтеся засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
 • дочекайтесь прибуття фахівців, укажіть місце знахідки та повідомте час їх виявлення.

У випадку, коли у приміщенні знайдено вибуховий пристрій і Вас евакуюють:

 • одягніть одяг із довгими рукавами, щільні брюки та взуття на товстій підошві (це може захистити від уламків скла);
 • візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші;
 • під час евакуації слідуйте маршрутом, указаним органами, які проводять евакуацію (тому, що деякі райони або зони можуть бути закриті для пересування);
 • тримайтесь подалі від ліній енергопостачання, що впали.

Якщо Ви опинились поблизу епіцентру вибуху:

 • обережно обійдіть усі приміщення, щоб перевірити чи немає витоків води, газу, спалахів тощо;
 • у темряві у жодному випадку не запалюйте сірника або свічки, користуйтеся ліхтарем;
 • негайно вимкніть усі електроприлади, перекрийте газ, воду;
 • з безпечного місця зателефонуйте рідним та близьким, стисло повідомте про своє місцезнаходження, самопочуття;
 • перевірте, як ідуть справи у сусідів, їм може знадобитися допомога.

 ПАМ'ЯТАЙТЕ! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду робіт.

 

 УВАГА!!!

Інформуємо, що відповідно до статті 21 Закону України "Про засадизапобігання і протидій корупції" за вчинення корупційних правопорушень особи, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про засади запобігання і протидій корупції" особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання установою копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.

Про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керівник установи у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог цього Закону, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно із cm.368 Кримінального кодексу України прийняття службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

караються штрафом від семисот п 'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років (ч.І).

Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п 'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч.2).

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, -

карається штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч.З).

Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається позбавленням волі на строк від п 'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна (ч.4).

Згідно із cm.369 Кримінального кодексу України пропозиція службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від двохсот п 'ятдесяти до п 'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років (ч. 1).

Надання службовій особі або третій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк(4.2).

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене повторно, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п 'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої (ч.З).

Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинене за попередньою змовою групою осіб, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої (ч.4).

Діяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинене організованою групою осіб чи її учасником, -

карається позбавленням волі на строк від п 'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої (ч.З).

Особа, яка пропонувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру (ч.б).

Київський національний торговельно-економічний університет

Хмельницький торговельно-економічний коледж

   Наказ  № 370/2                                      м. Хмельницький


від « 1» вересня 2015 р.

«Про проведення

інформаційно-освітньої

та профілактичної роботи

серед студентів коледжу»                                                                                                   
  Керуючись Законом України «Про освіту», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про обмеження місць куріння тютюнових виробів»

НАКАЗУЮ:

1.Забезпечити і контролювати сприятливі безпечні умови навчання, праці, відпочинку і побуту студентів коледжу.

Постійно:                                                                                              адміністрація коледжу,

завідуюча господарством,

комендант гуртожитку.

 1. Кураторам академічних груп,:

- посилити індивідуальну роботу щодо пропаганди та роз’яснення принципів здорового способу життя серед студентів, профілактики наркоманії, вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління, ретельного виконання та дотримання правил внутрішнього розпорядку в коледжі, обмежити користування засобами мобільного зв’язку як під час проведення занять, так і в позаурочний час;

- забезпечувати регулярне проведення тематичних інформаційних та виховних годин, бесід, диспутів, медичних діалогів, тренінгів тощо, спрямованих на запобігання та припинення вживання тютюнових виробів, пива та слабоалкогольних напоїв;

- ширше залучати до співпраці батьків, медичних працівників та громадських діячів з питань просвіти та вироблення спільних дій щодо профілактики та викорінення шкідливих звичок студентів.

 1. Студентським радам самоврядування всіх рівнів:

- спонукати студентів до дотримування „Правил внутрішнього розпорядку в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ, „Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку ХТЕК КНТЕУ, виконання наказів директора коледжу, розпоряджень адміністрації;

- забезпечувати профілактичну роботу з студентами, які мають шкідливі для здоров’я звички;

- прес-центру розгорнути широку пропаганду, спрямовану на підвищення правової культури студентів, на запобігання протиправної поведінки, наркоманії, тютюнопаління, захворювань на ВІЛ/СНІД.

 1. Студентам усіх академічних груп:

- забороняється тютюнокуріння, споживання алкогольних (в т. ч. пива) та слабоалкогольних напоїв в коледжі, гуртожитку та їх прилеглих територіях;

- забороняється з’являтись в коледж в алкогольному чи наркотичному сп’янінні;

- користуватись мобільними телефонами, смартфонами, планшетами та іншими гаджетами під час проведення занять, культурно-масових заходів лише з нагальної потреби;

- бездоганно виконувати „Правила внутрішнього розпорядку ХТЕК КНТЕУ”, гуртожитку, правила поведінки на базах практики

 В разі невиконання вимог, порушники дисципліни отримують догану – першого разу та відраховуються з числа студентів коледжу при наступних порушеннях.

5.Контроль наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Шпичко І.О.

Директор коледжу                                 Н.І. Трішкіна

Заходи

щодо запобігання протиправним діям

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1 Проводити обговорення питань протидії корупції та хабарництва на зборах трудового колективу коледжу та студентів

систематично

Дирекція, зав. відділеннями, голови циклових комісій, куратори груп
2 Забезпечити безперебійну роботу телефонної "гарячої лінії" та оперативне реагування на звернення

постійно

Заступник директора з виховної роботи
3 Організувати в гуртожитку розміщення "Скриньки довіри"

вересень

2015 р.

Заступник директора з виховної роботи, комендант
4 Своєчасно вживати заходів за інформацією, що надійшла до "Скриньки довіри"

постійно

Адміністрація
5 Обговорювати на засіданнях Педагогічної ради, адміністративній раді, циклових комісіях питання відкритості та прозорості організації контролю знань студентів відповідно до Положення про систему контролю знань студентів

систематично

Адміністрація
6 Систематично проводити зі студентами заходи щодо гідного ставлення до навчання, підвищення якості успішності та необхідного дотримання повсякчасно етичних норм поведінки

постійно

Куратори груп, зав. відділеннями, Рада студентського самоврядування
7 Систематично на засіданнях Педагогічної, Адміністративної рад заслуховувати кураторів груп щодо підвищення якості навчальної дисципліни студентів та дотримання ними етичних норм поведінки

постійно

Дирекція, зав. відділеннями, куратори груп
8

Проводити соціологічні опитування:

- Ефективність викладання навчальних дисциплін та проведення занять в коледжі;

- Якість освіти в коледжі

за потребою

Заступник директора з виховної роботи, зав. відділеннями
9 Оновити на сайті коледжу інформаційну рубрику з питань протидії правопорушенням

вересень

2015 р.

Шпичко І.О.


10 Організовувати проведення тематичних лекцій з питань юридично-правової практики, профілактики правопорушень, посадових зловживань та хабарництва

постійно

Заступник директора з виховної роботи - Шпичко І.О., Матвєєв А.Ю.
11 Активізувати висвітлення та роз'яснення з питань проблематики протидії посадовим зловживанням та хабарництву в стіннівці "Студентський вісник"

систематично

Редакція газети