ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТА

ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТА

Хмельницького торговельно-економічного коледжу

Київського національного торговельно-економічного університету

 

 1. Студенти коледжу зобов’язані:
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями і практичними навичками з обраної спеціальності;
 • підвищувати свій науковий і культурний рівень;
 • виконувати в установлений строк всі види завдань, передбачених навчальними планами і програмами;
 • додержуватись принципів загальнолюдський цінностей, моралі;
 • виконувати Правила внутрішнього розпорядку коледжу та правила проживання у студентському гуртожитку;
 • брати участь у громадських заходах, що проводяться в коледжі.

 

 1. При неявці на заняття з поважних причин студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це завідувача відділення, куратора групи, старосту.

У випадках хвороби студент подає в учбову частину довідку встановленого зразка відповідної лікувальної установи.

При неявці на заняття без поважних причин протягом 24-х навчальних годин студент може бути відрахований з коледжу.

При вирішенні питання відрахування, поновлення і переведення студентів поважною причиною, яка враховується в разі неявки студента на заняття, іспити та в інших випадках, можуть бути підтверджені довідками встановленого зразка – важка хвороба студента або членів його сім’ї, нещасний випадок та інше, що завадило вчасно прийняти участь у навчальному процесі.

 

 1. Студенти мають вставати коли викладач входить і виходить з аудиторії.

 

 1.  Студенти зобов’язані дбайливо ставитися до меблів, інвентарю, навчальних посібників, підручників, приладів та ін.

Студентам забороняється палити в приміщені коледжу, гуртожитку та на їх територіях, розпивати алкогольні напої, палити, ходити по газонам, смітити, передавати студентські квитки стороннім особам, виносити без дозволу дирекції коледжу предмети та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень.

 

 1. У приміщеннях коледжу, в т. ч. у гуртожитку, їдальні забороняється:
 • ходити у верхньому одязі, головних уборах;
 • голосно розмовляти у коридорах під час занять;
 • грати в азартні ігри;
 • користуватись мобільним зв’язком під час занять, при проведенні виховних заходів.
 1. Студенти повинні бути дисциплінованими, мати охайний вигляд, чемно ставитись до викладачів, керівного складу коледжу, вітатись з ними.

 

 1. Належну чистоту і порядок в усів приміщеннях коледжу забезпечує технічний персонал та студенти. За належний порядок у приміщенні відповідає черговий студент.

 

 1. За відмінну успішність, високі показники в роботі та активну участь в громадському житті коледжу для студентів встановлюються такі заохочення:
 • об’ява подяки;
 • нагородження цінним подарунком;
 • преміювання;
 • інші засоби заохочення.

 

 1. За порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку ХТЕК до студентів можуть вживатися такі дисциплінарні стягнення:
 • догана;
 • відрахування з коледжу. Відрахування з коледжу здійснюється з наступних причин:
 • за власним бажанням,
 • за невиконання навчального плану,
 • за порушення умов договору про оплату за навчання,
 • з інших випадків передбачених діючим законодавством України.