Розклади та програми вступних випробувань

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету!

 Програма вступних випробувань, спеціальність: 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність" (заочне відділення)

Програма вступних випробувань, спеціальність 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" (заочне відділення)

Програма вступних випробувань з історії України (для вступників на базі повної загальної середньої освіти без ЗНО (11 клас))

Програма вступних випробувань з географії (для вступників на базі повної загальної середньої освіти без ЗНО       (11 клас))

Програма вступних випробувань з української мови (для вступників на базі повної середньої освіти без ЗНО      (11 клас))

Програма вступних випробувань з математики (для вступників на базі повної середньої освіти без ЗНО (11 клас))

Програма вступних випробувань з української мови  на базі середньої освіти (9 клас)

Програма вступних випробувань з математики на базі середньої освіти (9 клас)

Програма вступних випробувань з Історії України (для вступників на базі повної загальної середньої освіти на здобуття ступеня бакалавра)

Розклад проведення  вступних випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти, для здобуття ступеня бакалавра

Розклад проведення  вступних випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (заочна форма навчання)

Розклад проведення  вступних випробувань для вступників на основі повної загальної середньої освіти, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (денна форма навчання)

Розклад проведення вступних випробувань із фахових дисциплін за скороченими програмами підготовки молодшого спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальністю (спеціалізацією) за заочною формою навчання

Розклад проведення співбесіди для вступників на основі базової загальної середньої освіти, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, особам з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, та особам, визнаним інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14  част. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  які вступають на денну форму навчання

Розклад проведення співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, особам з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, та особам, визнаним інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 част. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  які вступають на денну форму навчання на здобуття ступеня бакалавра

Розклад проведення співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, особам з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, та особам, визнаним інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 част. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  які вступають на денну форму навчання навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Розклад вступних випробувань для вступників на основі базової середньої освіти (9 кл.), які вступають на денну форму навчання  у Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету у 2017 році  з 15.07.2017 р. по 22.07.2017 р.