ЦК Природничо-наукових дисциплін

Технологічного відділення

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін є об’єднання викладачів, які працюють по підготовці молодшого спеціаліста за спеціальністю «Виробництво харчової продукції».

Проблема, над якою працює циклова комісія - творче використання різновидів інноваційних методів навчання на заняттях природничо-наукових дисциплін, умінь їх оптимально реалізовувати на основах сучасних інформаційно – комунікаційних технологій

Основні завдання циклової комісії:

- Вдосконалювати професійну майстерність педагогів у процесі підготовки, організації та проведення відкритих уроків і позакласних заходів;

- Виявляти студентів, які володіють творчими здібностями, прагнуть до поглиблення своїх знань по циклу природничих  дисциплін.

- Виховання вмінь застосовувати наявні знання в практичних ситуаціях. 

Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням своєї педагогічної майстерності.

У своїй роботі вони поєднують навчальний матеріал із практичними ситуаціями, що дає набагато більший результат, тому в своїй діяльності викладачі намагаються пов’язати теорію з її застосуванням на практиці.

Велику увагу викладачі приділяють методикам, які б забезпечували високу пізнавальну активність та самостійність студентів. Використовують інноваційні технології при викладанні юридичних дисциплін. У своїй роботі використовують такі прогресивні методи навчання, як проблемні лекції, лекції-екскурсії, практикують проведення підсумкового тестового контролю, ділові ігри.

Викладацький склад циклової комісії

Анченко Галина Василівна

голова циклової комісії, викладач II категорії

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 16.07.2001, Хімія (бакалавр з хімії);  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 29.06.2002, Хімія (магістр з хімії)

Викладає дисципліни:

-«Органічна хімія »;

- «Біохімія»;

- «Аналітична хімія».
    

Анченко Галина Василівна

голова циклової комісії, викладач II категорії

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 16.07.2001, Хімія (бакалавр з хімії);  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 29.06.2002, Хімія (магістр з хімії)

Викладає дисципліни:

-«Органічна хімія »;

- «Біохімія»;

- «Аналітична хімія».

 
   
   

Герасименко Раїса Михайлівна

викладач вищої категорії, викладач-методист

Закінчила Томський державний педагогічний інститут, 1978, біологія і хімія (вчитель середньої школи)

 

Викладає дисципліну:

-«Фізична та колоїдна хімія ».
 
   
   

Масло Леся Миколаївна

викладач I категорії

Закінчила Хмельницький технологічний інститут, 1994, хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва (інженер - хімік - технолог).

Викладає дисципліни:

-«Органічна хімія»;

- «Неорганічна хімія».
 
   
   

Пишненко Олександр Володимирович

інженер з охорони праці, викладач II категорії

Закінчив Хмельницький державний університет, 2004, повна вища освіта за спеціальністю: "Технологія машинобудування" інженер - механік, спеціаліст з охорони праці.

Викладає дисципліни:

-«Охорона праці»;

- «Основи охорони праці в галузі».
 
   
   

Когут Наталія Василівна

викладач II категорії

Закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, 23.08.2007р, Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія (вчитель біології, валеології та основ екології); Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 01.07.2009, Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія (кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладач біології).

Викладає дисципліни:

-«Біологія»;

- «Безпека життєдіяльності».
 
   
   

Буджерак Анна Миколаївна

викладач першої категорії

Закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, педагогіка та методика середньої освіти, математика та основи економіки (вчитель математики та основи економіки).

Викладає дисципліну:

-«Фізика».