Технологічне відділення

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Рік заснування – 1965

Загальна кількість студентів – 330

Завідувач відділення – Назарчук Наталія Миколаївна - закінчила Київський торговельно-економічний інститут, 27.06.1994, Технологія продукції громадського харчування (інженер - технолог) (ЛЗ №010007 р/№433).В коледжі працює з 2003 року на  посадах майстра виробничого навчання, викладача технології виробництва кулінарної продукції, викладач першої категорії, на посаді завідуючого відділення з 2012 року, з 2014 року - аспірант кафедри технолгії і організації ресторанного господарства КНТЕУ.


Галузь знань:

Спеціальність:

Кваліфікація

Термін навчання на базі повної загальної освіти:

Термін навчання на базі повної базової освіти:

0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції.

5.05170101 Виробництво харчової продукції

молодший спеціаліст з виробництва харчової продукції

2 роки 5 місяців

3 роки 5 місяців

Характеристика спеціальності:

Фахівці даної спеціальності готуються до роботи в закладах ресторанного господарства для виробничо-технологічної, організаційної, комерційної діяльності. Можуть працювати за Державним класифікатором України: керуючий (менеджер) підприємством харчування, завідувач підприємства громадського харчування, начальник виробництва (в закладах харчування), керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін), технік-технолог з технології харчування, завідувач виробництва в закладах харчування, шеф-кухар, адміністратор залу (в закладах харчування), виробник харчових напівфабрикатів 5-й розряд, кухар 6-й розряд, кухар 5-й розряд, кухар дитячого харчування 5-й розряд, кондитер 5-й розряд, бармен 5-й розряд, офіціант, метрдотель, член бригади ресторану молодший спеціаліст з виробництва харчової продукції здатний:

 • Раціонально організовувати роботу виробництва;
 • Користуватися нормативно-технологічною документацією;
 • Впроваджувати рецептури нових страв;
 • Здійснювати контроль за якістю сировини, яка надходить в підприємство, додержання технологічного процесу на виробництві і реалізації продукції;
 • Виготовляти напівфабрикати, страви, кондитерські вироби;
 • Складати меню для різного контингенту споживачів;
 • Приймати замовлення та організовувати обслуговування банкетів;
 • Виконувати сервіровки столів;
 • Вести облік та звітність;
 • Вивчати попит споживачів, пропагувати культуру харчування;

Організація навчального процесу:

На відділенні створено сучасні науково-методичні комплекси викладання дисциплін.

Основу освітньої програми підготовки майбутніх спеціалістів складають фундаментальні, гуманітарні, соціально-економічні та професійна орієнтовані дисципліни.     

Для здійснення якісного навчально-виховного процесу на відділенні створені всі необхідні умови. До послуг студентів: сучасний комп'ютерні лабораторії з можливістю використання Інтернет - ресурсів, спортивна зала, їдальня, медичний пункт.

Навчальний процес на відділенні організується шляхом проведення:

 • лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять;
 • групових та індивідуальних консультацій;
 • практик (навчальної, технологічної та переддипломної)

    

Студенти відділення є активними учасниками гуртків, клубів, секцій дослідно - пошукового студентського товариства. Кращі дослідні - пошукові роботи студенти представляють на конференціях коледжу, КНТЕУ, міських та загальнодержавних конкурсах.     

Поряд з глибоким вивченням теоретичного матеріалу велика увага приділяється практичному навчанню студентів.

Важливе місце у процесі підготовки молодших спеціалістів належать організації проведення навчальної, технологічної, переддипломної практик.

З метою здійснення якісної практичної підготовки коледж підтримує партнерські зв'язки з провідними закладами ресторанного господарства м. Хмельницького.

Професійні навики студенти набувають на лабораторних та практичних заняттях, які проводять в спеціально обладнаних лабораторіях і кабінетах.

Організація стимулювання навчання студентів:

На відділенні створено умови для всебічного розвитку особистості студентів.

Традиційними на відділенні стали свята «День технолога» (1 грудня), «Зустріч випускників», організована робота студентської фірми.     

День технолога – є однією з головних подій для студентів та викладачів відділення, адже саме під час свята студенти груп мають можливість обмінятись досвідом приготування, оформлення страв, продемонструвати набути навики з сервірування святкових столів, пожартувати та відпочити.

На своє професійне свято студенти готують конкурсні страви та проводять виставку-продаж цих страв.     

Щорічно на відділенні проводяться декади за фахом, науково - теоретичні та теоретично – практичні конференції на різну тематику, професійні конкурси,майстер - класи, виставки - продажі кулінарних та кондитерських виробів, що сприяє підвищенню професійної майстерності та вдосконалює первинні навички молодшого спеціаліста.

Здобувши у коледжі неповну вищу освіту, студенти-технологи мають можливість продовжити навчання за скороченими термінами у наступних вузах: Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет "Львівська політехніка", Полтавський університет економіки та торгівлі, Харківський державний університет харчування та торгівлі та ін.