Науково-методична та виховна робота

16 березня 2011 р. в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету відбулася науково-теоретичної конференції на тему «Актуальні проблеми товарознавства та роль майбутніх фахівців торгівлі і закладів ресторанного господарства у їх вирішенні».

В центрі уваги учасників конференції знаходилися проблеми формування асортименту товарів та їх класифікація,  оновлення асортименту і забезпечення якості у сфері виробництва, торгівлі та закладів ресторанного господарства, сучасні проблеми підготовки фахівців-товарознавців.

Реформування економіки України, що ґрунтується на запровадженні ринкових механізмів, потребує нових підходів до формування сучасного асортименту товарів вітчизняного виробництва, підвищення їх якості та конкурентоспроможності.

Насичення вітчизняного ринку товарами постійно зростає не тільки за рахунок підвищення частки імпортних товарів, але і за рахунок спаду платоспроможного попиту населення та збільшення виробництва.

Після заслуховування доповідей та обговорення інформації щодо удосконалення класифікації продовольчих та непродовольчих товарів, управління асортиментом та якістю, перспективи підготовки фахівців з товарознавства в сучасних економічних умовах, конференція рекомендує:

 1. Підтримати напрямок дій щодо створення робочої групи з провідних фахівців ВНЗ України, що здійснюють підготовку з напряму «Товарознавство та торговельне підприємництво» для розроблення класифікаційних ознак та уніфікації навчальної класифікації товарів з метою забезпечення компетенції фахівців відповідно до нової версії галузевих стандартів освіти.
 2. Забезпечити вдосконалення змісту теоретичних і спеціальних дисциплін товарознавства у відповідності зі змінами на ринку товарів в умовах ринкової економіки та розробки методів оцінки новизни та оптимальності структури асортименту, оцінки рівня якості та конкурентоспроможності товарів різного цільового призначення.
 3. Приділити більшу увагу проблемам гармонізації міжнародних та національних стандартів і кваліфікованому висвітленню цих питань в теоретичних та спеціальних дисциплінах товарознавства.
 4. Вивчити нові концептуальні підходи до викладення товарознавчих дисциплін та запроваджувати їх у навчальний процес підготовки фахівців спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність».
 5. Об’єднати зусилля вищих навчальних закладів, підприємств торгівлі та ресторанного господарства щодо випуску товарів народного споживання із застосуванням наукових розробок з підвищення рівня конкурентоспроможності та сертифікації товарів, особливостей класифікації і кодування товарів та комп’ютерного забезпечення управління її асортиментом, впровадження нових принципів товарних ринків з широким використанням комп’ютерних технологій.
 6. В навчальній та навчально-методичній літературі більше уваги приділяти вивченню специфіки товарної інформації, асортименту, властивостей і рівня якості товарів зарубіжного виробництва, які надходять на ринок України.
 7. Вивчати наукові розробки з питань методологічних засад формування асортименту товарів вітчизняного виробництва та систем управління товарними ринками.
 8. Прийняти участь у розробці сучасних класифікаторах продукції вітчизняного виробництва. Пропозиції подавати на кафедри товарознавства продовольчих товарів та непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету.
 9. Подавати пропозиції на кафедри товарознавства продовольчих товарів та непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету щодо товарознавчих термінів та визначень з метою поповнення понятійного лексикону товарознавства як науки.
 10. Вивчати розробки з напрямку ідентифікації продовольчих та непродовольчих товарів з метою швидкого визначення фальсифікованих та підроблених товарів для забезпечення торгівлі якісними товарами.
 11. Активізувати роботу місцевого осередку Українського товариства товарознавців і технологів на базі Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету із залученням працівників торгівлі та закладів ресторанного господарства.

    

                     Зав. товарознавчим відділенням

Панькова Н.П.

Науково-практична конференція

«Єдині вимоги педагогічного колективу та працівників баз-практики до формування та оцінки професійних навичок студентів коледжу»

26 листопада на базі товариства з обмеженою відповідальністю „Хмельницький центральний універмаг” відбулася науково-практична конференція "Єдині вимоги педагогічного колективу та працівників баз-практики до формування та оцінки професійних навичок студентів коледжу" 

На конференції виступили:

Трішкіна Н.І. - к.е.н директор коледжу з темою „Сучасні тенденції реформування системи підготовки товарознавців в Україні”

Сінчук Н.І. - заступник директора коледжу з навчально-виробничої роботи з темою „Досвід підготовки товарознавців комерсантів в умовах трансформації економіки України”

Михайленко Р.В.- зав. методкабінетом коледжу, заслужений працівник України, тема виступу „Система забезпечення якості підготовки товарознавців”;

Кушнір Г.В. - викладач коледжу, аспірант Київського національного торговельно-економічного університету представила критерії оцінювання студентів під час проходження технологічної (переддипломної) практики;

                        

Калмикова В.П. – інспектор відділу кадрів ЦУМу говорила про грані співпраці навчального закладу з торговельним підприємством в підготовці сучасного спеціаліста торгівлі та особливості працевлаштування випускників коледжу;

Скубська Н.С. - заступник директора універмагу з фінансових питань, висвітлила вимоги підприємства-бази-практики до теоретичної підготовки молодших спеціалістів;

Кайдановська С.Ф. - майстер виробничого навчання вищої категорії з темою „Критерії оцінювання професійних вмінь та навиків студентів під час проходження навчальної практики.”

У конференції прийняли участь директор універмагу Лукутін Олег Валентинович, майстри виробничого навчання та викладачі коледжу.

По закінченні конференції учасники відвідали торговий зал універмагу та провели бесіди з керівниками навчальної практики.

                         

Методичні матеріали науково-практичної конференції розглянуто на засіданні циклової комісії товарознавства та комерційної діяльності Хмельницького торговельно-економічного коледжу.Конкурс, конкурс, конкурс!!!

10 грудня в коледжі відбувся  конкурс „Кращий за професією".

Участь у ньому прийняли переможці відбіркового туру - студенти груп ТКД-107, ТКД-108, ТКД-109

Мета конкурсу:

1.Визначити кращих за професією студентів-практикантів.

2.Визначення кращого рекламного оголошення вітчизняних виробників продовольчих та непродовольчих товарів.

3.Професійне навчання

 Кваліфікаційні вимоги до учасників:

Професійна підготовка після проходження навчальної практики в навчально-виробничих підприємствах: торговельно-комерційній фірмі „Центральний універмаг", ЗАТ фірмі «Бакалія» (магазини №1, №4, №25, №88), ПП Фокстрот-Трейд, ТЦ «Дана», ПП «Смачний маркет».

 1. В конкурсі приймуть участь студенти з кожної групи.
 2. Роботу учасників оцінює кваліфіковане журі.
 3. Кожний учасник зобов'язаний мати санітарну книжку, фірмений одяг, щоденник практики, звіт до щоденника, додатки до звіту.

 Учасники конкурсу „Кращий за професією "Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ виконували завдання з реклами вітчизняного виробника продовольчих та непродовольчих товарів; визначали роздрібну ціну на товар; оформляли накладні на видачу товару та прибутковий касовий ордер, за практичними даними підприємств де проходили практику.

Переможцями конкурсу стали студенти групи ТКД-107 Циц Ірина та Афросімов Олександр, які отримали грамоти та цінні подарунки.

Спонсорами конкурсу булиТорговельно-комерційна фірма "Центральний універмаг" та ТЦ "Дана"