ЦК Товарознавства та комерційної діяльності

Товарознавчого відділення

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Створені у 1965 році як циклові комісії товарознавства продовольчих товарів та товарознавства промислових товарів, з 1993 року діє як циклова комісія товарознавства та комерційної діяльності.

Циклова комісія готує молодших спеціалістів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність», «Комерційна діяльність».

Завдання циклової комісії:

  1. Поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку студента, активізацію його пізнавальної діяльності.
  2. Розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницько-творчих здібностей, схильності до креативного мислення.
  3. Удосконалення науково-методичного рівня викладання дисциплін, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.
  4. Підготовка студентів до свідомої участі в суспільному житті.

       Методична проблема, над якою працює циклова комісія: формування пізнавальної активності студентів – як шлях до формування соціального громадянина та грамотного фахівця в галузі торгівлі та комерційної діяльності.

В різний час циклову комісію очолювали В.В.Степовік, Н.А.Палкіна, Л.Ф.Рябухіна, Г.П.Подоляк, Н.П.Панькова, Р.В.Михайленко.

З 2012 р. циклову комісію очолює Кушнір Галина Володимирівна.

В навчальному закладі Галина Володимирівна працює з 1998 р.. Під її керівництвом активно впроваджуються в навчальний процес сучасні освітньо-педагогічні технології.


   Основними напрямами навчальної та науково-методичної роботи викладачів циклової комісії є забезпечення підготовки фахівців високого рівня, розробка науково-методичних матеріалів з питань удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження найбільш ефективних інноваційних методів та технологій навчання.

    В коледжі функціонують сучасні кабінети та лабораторії, які оснащено зразками товарів, необхідною нормативною та технічною документацією, сучасною комп’ютерною технікою та новітніми засобами навчання.

  

Кабінети  «Товарознавства непродовольчих товарів», «Комерційної діяльності, маркетингу та менеджменту»

ТРУДОВИЙ ШЛЯХ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ВИКЛАДАЧІВ

   В цикловій комісії товарознавства та комерційної діяльності сьогодні працює 14 педагогічних працівників – 12 викладачів та 2 майстри виробничого навчання, у тому числі 7 викладачів і 1 майстер виробничого навчання вищої категорії (4 - носять звання викладача-методиста), 2 викладача І категорії, 1 викладач – ІІ категорії, 2 викладача та 1 майстер виробничого навчання - спеціалісти.

  

Кушнір Галина Володимирівна

голова циклової комісії товарознавства та комерційної діяльності, викладач І категорії

Освіта та практичний досвід: закінчила Хмельницький комерційний технікум КДТЕУ у 1998 році; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ у 2004 році за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» (спеціаліст з товарознавства та комерційної діяльності). Працює в коледжі з 1998 р.

Нагороджена Почесною грамотою КНТЕУ (2010 р.)

Викладає дисципліни: товарознавство непродовольчих товарів; вступ до спеціальності; стандартизація, метрологія та управління якістю

Трішкіна Ніна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист

Освіта та практичний досвід: закінчила Київський торговельно–економічний інститут у 1991 році за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчих товарами» (товарознавець вищої категорії); Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємством»; захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Товарна політика оптового підприємства в системі маркетингу». Працює в коледжі з 1992 р.

Нагороджена Почесною грамотою КНТЕУ (2005, 2012 рр.); Почесною грамотою МОН (2007р.); Почесною грамотою Хмельницької міської Ради (2012р.); Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації (2012р.).

За результатами Хмельницького обласного конкурсу ім. Миколи Дарманського в галузі освіти і науки у 2011 році визнана переможцем у номінації «Кращий директор вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації» Хмельницької області.

Викладає дисципліни: комерційне товарознавство

Панькова Наталія Павлівна

викладач вищої категорії, викладач-методист

Освіта та практичний досвід: закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1989 році за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами» (товарознавець вищої категорії); Факультет післядипломної освіти Українського державного хіміко-технологічного університету у 2000 році, курс «Педагогічний менеджмент»; Тернопільський національний економічний університет у 2007 році за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (менеджер (управитель) з адміністративної діяльності). В коледжі працює з 1990 р.

Нагороджена Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації (2005, 2007 рр.); Почесною грамотою КНТЕУ (2013 р.).

Викладає дисципліни: комерційна діяльність

Сінчук Надія Іванівна

викладач вищої категорії, викладач-методист

Освіта та практичний досвід: закінчила Київський торгово-економічний інститут у 1975 році за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами» (товарознавець вищої категорії). Працює в коледжі з 1976 року.

Нагороджена Почесною грамотою Федерації профспілок Хмельницької області (2005 р.); Почесною грамотою МОНУ      (2007 р.).

Викладає дисципліни: організація і технологія торговельних процесів

Михайленко Раїса Василівна

викладач вищої категорії, викладач-методист

Освіта та практичний досвід: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі у 1966 році за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами» (товарознавець вищої категорії). Працює в коледжі з 1978 року.

Указом Президента України від 17.08.1992р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України»; нагороджена Почесною грамотою КНТЕУ (2006 р.); Нагрудним знаком Петро Могила (2007 р.).

Викладає дисципліни: товарознавство харчових продуктів, товарознавство продовольчих товарів

Бойчук Лідія Михайлівна

викладач вищої категорії

Освіта та практичний досвід: закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1980 році за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами» (товарознавець вищої категорії). В коледжі працює з 1975 року.

Нагороджена Почесною грамотою Хмельницької обласної освіти (2009 р.), Хмельницької міської ради (2010 р.).

Викладає дисципліни: комерційна діяльність, обладнання підприємств торгівлі

Коневега Альона Миколаївна

викладач вищої категорії

Освіта та практичний досвід: закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1986 р. за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами» (товарознавець вищої кваліфікації) та Тернопільський національний економічний університет у 2007р. за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» (магістр з управління персоналом і економіки праці). На посаді викладача працює з 1994 р.

Викладає дисципліни: зовнішньоекономічна діяльність, логістика, людина і світ

Цмикал Олена Миколаївна

викладач вищої категорії

Освіта та практичний досвід: закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (2004 р.) за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» (товарознавець); Тернопільський національний економічний університет (2007 р.) за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (менеджер (управитель) з адміністративної діяльності)

Нагороджена Почесною грамотою Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг (2003р.); Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації (2010р.)

Викладає дисципліни: товарознавство продовольчих товарів, товарознавство квітів

Пронак Ірина Миколаївна

викладач І категорії

Освіта та практичний досвід: закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом у 2002 р. за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація «Економіка та управління бізнесом» (менеджер бізнесу). Працює в коледжі з 1993 р.

Нагороджена Почесною грамотою КНТЕУ (2012 р.)

Викладає дисципліни: менеджмент, етика бізнесу, підприємницька діяльність, інформаційне забезпечення управління, біржова діяльність

Поліщук Тетяна Анатоліївна

викладач - спеціаліст

Освіта та практичний досвід: закінчила Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету у 2010 р. за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність», Хмельницький національний університет у 2010 році за спеціальністю "Економіка підприємств" - бакалавр та у 2011 році за спеціальністю "Маркетинг" - спеціаліст

На посаді викладача працює з 2015 р.

Викладає дисципліни: мерчандайзинг, основи стандартизації та метрології

Максимович Маргарита Петрівна

викладач спеціаліст

Освіта та практичний досвід: закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1989 р. за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами» (товарознавець вищої кваліфікації).

В коледжі працює з 2010 р., на посаді викладача з 2013 р..

Викладає дисципліни: охорона праці, безпека життєдіяльності, навчальна практика
 

Кайдановська Софія Францівна

майстер виробничого навчання вищої категорії спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»

Освіта та практичний досвід: закінчила Хмельницький технікум радянської торгівлі у 1980 р. за спеціальністю «Товарознавство та організація продажу промислових товарів» (товарознавець).

В коледжі працює з 1992 р.
 

Митрофанова Надія Михайлівна

майстер виробничого навчання спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність», спеціаліст

Освіта та практичний досвід: закінчила Хмельницький комерційний технікум КДТЕУ у 1994 році за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність»; Луцький національний технічний університет у 2012 році за спеціальністю «Товарознавство у митній справі».

В коледжі працює з 2009 р.
 

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють з торговельними структурами м. Хмельницького та Хмельницької області. За їх рекомендаціями проведена реконструкція існуючих та здійснено будівництво нових торговельних підприємств, впроваджено нові раціональні маршрути завезення товарів, удосконалено торговельно-технологічний процес в багатьох магазинах та ін.

Підготовка фахівців за інтегрованими навчальними планами дозволила запровадити багатоступеневу товарознавчу освіту.