ЦК Соціально-гуманітарних дисциплін

Товарознавчого відділення

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ CОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Значну роль в професійній підготовці спеціалістів в коледжі відіграють суспільно-гуманітарні дисципліни . Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін була створена  у 2013 році, шляхом з’єднання двох циклових комісій діловодства та філологічних дисциплін та соціально-гуманітарних дисциплін і налічує 15 викладачів. У складі циклової комісії 3 викладача вищої категорії,  методисти, 1 викладач вищої категорії, 3 викладачі першої категорії, 4 викладачі другої категорії та 5 викладачів –спеціалістів.

Циклова комісія обслуговує всі три відділення коледжу. Викладачі викладають загальноосвітні дисципліни на 1, 2 та 3 курсах.

У цикловій комісії викладаються дисципліни соціально-гуманітарного циклу:

 • Історія України;
 • Всесвітня історія
 • Філософія;
 • Соціологія;
 • Культурологія;
 • Психологія
 • Основи психології
 • Психологія ділового спілкування
 • Професійна етика
 • Правознавство
 • Основи правознавства
 • Господарське право
 • Нормативно-правове регулювання
 • Трудове право
 • Українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Українська література
 • Світова література
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова(за професійним спрямуванням);
 • Ділова іноземна мова
 • Друга іноземна мова

Поєднання досвіду, зрілості і натхнення дає змогу використовувати різноманітні форми і методи навчання, вдосконалювати педагогічну майстерність.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали і переконання.

У цикловій комісії працює багато талановитих та ініціативних викладачів, що постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Приймають участь у конференціях , олімпіадах тощо.

Викладачі керують такими гуртками за інтересами як «Цікаві зустрічі» «Дивослово», «Берегиня», «Шлях до законності».

  

Шабікова Тетяна Степанівна,

 викладач вищої категорії очолює циклову комісію з 2009 року. Закінчивши в 1999 році філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного університету , вона з 1999 викладає іноземну мову та іноземну мову (за професійним спрямуванням) в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету.

 

Іванюк Діана Петрівна

викладач іноземної мови, викладач вищої категорії, методист надає методичну допомогу молодим викладачам та колегам по цикловій комісії. Працює над впровадженням інтерактивних методів навчання.

В 1974 році закінчила Житомирський педагогічний інститут, факультет іноземних мов.

З 2000 року працює в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету.

 

Швець Наталя Степанівна

У 2003 році закінчила Хмельницький державний університет за спеціальністю «Переклад».

З 2005 року працює в Хмельницькому торгівельно-економічному коледжі КНТЕУ.

Коло наукових інтересів: українська література діаспори ХХ століття.

Навчається в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Історія української літератури»

 

Краснопера Тетяна Василівна

У 1994-1998 навчалася в Хмельницькому педагогічному училищі та здобула кваліфікацію вчитель молодших класів, вчитель англійської мови.

У 2003 році закінчила Хмельницький державний університет за спеціальністю «Переклад».

З 2000-2003 рік працювала в ХТЕК КНТЕУ викладачем іноземної мови.

З 2003-2013 роки працювала в ХНУ на кафедрі іноземної філології викладачем англійської мови.

З 2013 року працює в Хмельницькому торгівельно-економічному коледжі КНТЕУвикладачем  іноземної мови.

Сфера наукових інтересів: вікова та педагогічна психологія.
 

Поморова Наталія Анатоліївна

Викладач дисциплін «Української мова», «Українська література», «Світова література».

2001р.- закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет ім. Огієнка та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

2012р. –закінчила магістратуру за спеціальністю «Англійська мова та література» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

         В коледжі працює з 2006 року.
 

                               Гула Леся Ігорівна

    Викладач української та іноземної мови

 2006-2011 р. – навчалася у Хмельницькому національному університеті та здобула спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти» та кваліфікацію вчитель англійської мови, зарубіжної літератури, української мови та літератури.

           З 2011 року працюю викладачем Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

 

Ільчук Юлія Олександрівна

          2000 р. – закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту «Педагогіка та методика середньої освіти, історія.» Та здобула кваліфікацію вчителя історії.

          2005 р. - викладач соціально-гуманітарних дисциплін  Хмельницького торговельно-економічного коледжу  Київського національного торговельно-економічного університету
 

Ляшук  Оксана Миколаївна.

          У 2005 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет імені І.Огієнка за фахом Історія.

           З 2011 року працює в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі на посаді викладача Історії. Викладає дисципліни: «Історія України», «Всесвітня історія», «Соціологія», «Культурологія».
 

Гуцалюк Юлія Сергіївна

     У 2010 році закінчила Національний університет «Острозька академія», отримала диплом магістра за спеціальністю «Філософія та релігієзнавство».

      З 2011 року працює в ХТЕК КНТЕУ викладачем дисциплін: «Основи філософських знань», «Культурологія». «Філософія».
 

Венгер Олександр Павлович

     Закінчив у 2005 р. Хмельницький національний університет та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Переклад» і здобув кваліфікацію перекладача, викладача англійської мови.

    З 2005 по 2015 р. працював у Хмельницькому економічному університеті на посаді викладача, старшого викладача кафедри гуманітарної підготовки та туризму.

     У 2014р.  захистив дисертацію у Національному університеті «Острозька академія»  на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

 

 

Шпичко Інна Олександрівна

Заступник директора з виховної роботи,

викладач І категорії

Освіта та практичний досвід: Хмельницький національний університет (спеціаліст), 30.06.2007, Соціальна педагогіка (соціального педагога, практичного психолога у закладах освіти); Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", 29.07.2008, Психолог (магістр з психології, викладач вищого навчального закладу)

В коледжі працює з 2010 р.

Нагороджена Грамотою Хмельницької облдержадміністрації управління освіти і науки за багаторічну сумлінну працю, упровадження сучасних методів навчання і виховання студентської молоді, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, організацію виховної роботи, науково-методичної роботи в навчальному закладі та за результатами атестації педагогічних працівників 2011-2012 навчального року (наказ №115-к від 16.05.2012р.).

Викладає дисципліни: Психологія, Основи психології, Професійна етика, Психологія ділового спілкування.