Товарознавче відділення

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

ТОВАРОЗНАВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Рік заснування1965

Загальна кількість студентів330

Завідувач відділення - Панькова Наталія Павлівна – випускниця навчального закладу, викладач вищої категорії, викладач-методист, магістр адміністративного менеджменту.

Очолює відділення з 2007 року.

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1989 році за спеціальністю «Організація торгівлі непродовольчими товарами» та отримала кваліфікацію «Товарознавець вищої категорії».

В коледжі працює з 1990 року головою профкому студентів, майстром виробничого навчання, викладачем, головою циклової комісіїКонтактний телефон: (0382)-67-25-16

Електронна адреса: Natali_49@mail.ruНа відділенні здійснюється підготовка спеціалістів за двома спеціальностями:

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
Спеціальність 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
Кваліфікація молодший спеціаліст з товарознавства та комерційної діяльності

Термін навчання

2 роки на базі повної загальної освіти

3 роки на базі повної базової освіти


Характеристика спеціальності: на відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів за І рівнем акредитації.

Фахівці підготовлені до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2005:

Секція G Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

50 Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 

51Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

52 Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

Фахівці здатні виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005:

Код

Назва

Код

Професійна назва роботи

341

Молодші фахівці в галузі фінансів та торгівлі

 

 

3415

Технічні та торговельні представники

3415

Агент комерційний

3415

Агент торговельний

3415

Комівояжер

3419

Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

3419

Товарознавець

3421

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

3421

Торговельний брокер (маклер)

3422

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

3422

Експедитор

3439

Інші технічні фахівці в галузі управління

3439

Інструктор з організаційно-масової роботи

3439

Інспектор

3439

Інструктор

3439

Фахівець

і можуть займати первинні посади:

 • агент комерційний
 • агент торговельний
 • комівояжер
 • товарознавець
 • торговельний брокер (маклер)
 • експедитор
 • інструктор з організаційно-масової робот
 • інспектор
 • інструктор
Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
Спеціальність 5.03050702 Комерційна діяльність
Кваліфікація молодший спеціаліст з комерційної діяльності

Термін навчання

 

2 роки на базі повної загальної освіти

3 роки на базі повної базової освіти


Характеристика спеціальності:предметною галуззю діяльності молодших спеціалістів за спеціальністю „Комерційна діяльність” є інформаційно-аналітична, організаційно-виконавча та адміністративно-господарська діяльність.

Молодші спеціалісти – комерсанти - підготовлені для професійної діяльності в галузях економіки.

Професійні роботи, які здатні виконувати молодші спеціалісти з “Комерційної діяльності”:

 • Керівник виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі
 • Керівник виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
 • Керівник підрозділів маркетингу
 • Керівник виробничих підрозділів в складському господарстві
 • Керівник підрозділів матеріально – технічного постачання
 • Керівник малих підприємств без апарату управління в оптовій і роздрібній торгівлі
 • Керівник малих підприємств без апарату управління у комерційному обслуговуванні
 • Агент з торгівлі майном
 • Агент з комерційних послуг та торгівельні брокери
 • Брокери (посередники) з купівлі – продажу товарів
 • Закупники
 • Службовці на складах
 • Керуючий магазином
 • Директор (керівник) малої торгівельної фірми
 • Представник торгівлі
 • Інспектор торгівельний
 • Завідувач складу
 • Завідувач сховищ
 • Керівник малого (складського) підприємства
 • Завідувач заготовчого пункту
 • Агент торгівельний
 • Агент комерційний
 • Торгівельний брокер (маклер)
 • Заготівельник продукції і сировини
 • Експедитор
 • Комірник

Організація навчального процесу:

На відділенні створений сучасний науково-методичний комплекс дисциплін.

Підготовку товарознавців-комерсантів, комерсантів здійснюють висококваліфіковані викладачі, які творчо застосовують сучасні педагогічні технології та методи активного навчання, в тому числі ділові ігри, проблемні семінари, інтегральні заняття, кейс-стаді, семінари-наради, науково-теоретичні конференції, диспути, конкурси, заняття із застосуванням комп’ютерної техніки.

На відділенні застосовується семестрова форма організації навчання – 2 семестри у навчальному році.

Мова навчання – українська.

Організація стимулювання навчання студентів:

На відділенні діє рейтингова система оцінки роботи студентів, що враховує не тільки якість навчання, а й активність, участь у роботі органів студентського самоврядування та громадського життя відділення та коледжу.

Традиційними на відділенні та коледжі стали свята „Посвята в студенти”, „Свято квітів”, „День товарознавця, комерсанта”, „Зустріч випускників”, „Олімп коледжу” та інші.

Спортивні команди відділення є одними з кращих в коледжі.

До послуг студентів – бібліотечний зал з читальним залом, книжковий фонд якого становить понад 36 тис. примірників навчальної та методичної літератури.

Студенти відділення під час навчання забезпечуються місцями гуртожитку, який за умовами проживання є одним з найкращих у м.Хмельницькому.