Спеціальність Оціночна діяльність

Фінансового відділення

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 030508 Фінанси і кредит

Спеціальність 5. 03050802 Оціночна діяльність

Кваліфікація: молодший спеціаліст з оціночної діяльності

Термін навчання: 3 роки на базі базової загальної  середньої освіти

     Характеристика спеціальностіОціночна діяльність: предметною областю діяльності фахівців за спеціальністю «Оціночна діяльність» є посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо – технічного призначення, невиробничого призначення, оцінювання земельних ділянок.

Отримавши диплом молодшого спеціаліста з оціночної діяльності, випускник здатний займати посади оцінювача.

 
     

Випускник за спеціальністю 5.03050802 Оціночна діяльність має володіти теоретичними  основами та практичними вміннями організації оціночної діяльності відповідно до ринкових процесів, що відбуваються у процесі купівлі-продажу, міни, дарування та інших операцій з об‘єктами нерухомості, а також оволодіння методикою здійснення основних операцій з нерухомістю.

 
     
Майбутній молодший спеціаліст з оціночної діяльності має стати професійним учасником ринку нерухомості та  вміти використовувати той чи інший вид діяльності на ринку нерухомості в залежності від типу підприємницької діяльності, реалізовувати об‘єкти нерухомості, оцінювати вартість об‘єктів нерухомості, здійснювати управління об‘єктами нерухомості.