Спеціальність Інформаційна діяльність підприємства

Фінансового відділення

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 030502 Економічна кібернетика

Спеціальність 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства

Кваліфікація: молодший спеціаліст з інформаційної діяльності підприємства

Термін навчання: 3 роки на основі  базової загальної  середньої освіти

   Характеристика спеціальності: підготовка фахівців за спеціальністю «Інформаційна діяльність підприємства» з предметною областю діяльності у сфері інформатизації;  бухгалтерського обліку та інжинірингу; надання послуг підприємцям; державне управління; надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту; діяльність громадянських організацій у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст з інформаційної діяльності підприємства може займати посади:

  • технік з планування;
  • технік-програміст;
  • фахівець з корпоративного управління;
  • помічник керівника підприємства (установи, організації); 
  • референт;
  • секретар.
 
     
Випускник за спеціальністю 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства має володіти теоретичними  основами та практичними вміннями оцінювання інформаційної діяльності підприємства, використовуючи матеріальні, трудові і фінансові ресурси з застосуванням стратегічних прийомів та вивчення сучасних методик суб’єктів господарювання; складання і введення електронних документів, формування звітів про роботу системи;  
     

приймати узгоджені управлінські рішення в галузі ціноутворення та рекламно-інформаційної діяльності, надавати оцінку результатам ринкової економіки; опрацьовувати внутрішню та зовнішню інформацію, що використовується для управління підприємствами, вивчати структури та етапи побудови інформаційних систем і технологій на підприємствах, аналізувати закони, принципи та інформаційні процеси управління соціально-економічними системами;

 
     

створювати різні організаційні форми інформаційного бізнесу; використовувати електронні мережі, пошуку та обміну інформації, побудови web-сайтів, web-сторінок; формувати ефективну систему управління інформаційними ресурсами і витратами для  прийняття важливих рішень щодо їх використання з метою підвищення конкурентоздатності господарського об’єкта;  використовувати програмні,

інформаційно-обчислювальні, технічні і нормативно - правові засоби захисту інформації на підприємствах;

 
     
планування й організації виробництва, техніко-економічних розрахунків; бути здатним до вивчення теоретичних основ програмування методів розроблення алгоритмів, програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем оброблювання економічної інформації.