Спеціальність Фінанси і кредит

Фінансового відділення

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 030508 Фінанси і кредит

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит

Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

Термін навчання: 3 роки на основі базової загальної  середньої освіти

       Характеристика спеціальності Фінанси і кредит : підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит» з предметною областю діяльності в галузі фінансів здійснюється для фінансово-господарської роботи у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст з фінансів та кредиту підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво; страхування; державне управління; сфера оподаткування; освіта; організації у сфері економіки; фінансові служби підприємств, організацій і установ різних форм власності та господарювання.

Фахівець з фінансів та кредиту  може займати посади:

-   брокер (посередник) з цінних паперів;

-   дилер (продавець) з цінних паперів

-   агент страховий;

-   інспектор кредитний;

-   інспектор обмінного пункту;

-   контролер-оператор;

-   бухгалтер;

-   касир.

Випускник за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит має володіти теоретичними  основами та практичними вміннями організації функціонування грошей та фінансів в різних сферах діяльності, формування бюджету держави, місцевих бюджетів, організації збирання доходів, методики проведення ревізій та перевірок і т.д.