Загальна інформація

Фінансового відділеня

Рік заснування1998
Загальна кількість студентів330
Завідувач відділення  - Фролова Наталія Леонідівна  - викладач вищої категорії, викладач – методист

     Очолює відділення з  жовтня 2001 року Закінчила у 2000 році Технологічний університет «Поділля» м. Хмельницький за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію «економіст».
     В коледжі працює з вересня 1997 року лаборантом, головою профспілкової організації студентів, викладачем, головою циклової комісії.
         Контактний телефон: (03822) 2-25-16
         Електронна пошта: Natafrolova_71@ukr.net

     

 

          

Що треба знати про нас!

          Економічна освіта – одна з найпрестижніших та сучасних, тому вступити на фінансово-облікові факультети університетів проблематично навіть із атестатами з відзнакою. Але є вихід вступити до нас у коледж на фінансове відділення.

Чому навчаємо?

         Навчаємо таких спеціальностей:
         - Діловодство,
         - Інформаційна діяльність підприємства,
         - Фінанси і кредит,
         - Оціночна діяльність,
         - Бухгалтерський облік.

Як навчаємо?

          На сьогодні фінансове відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів за новітнімии освітніми стандартами, за держзамовленням та за договорами з юридичними і фізичними особами.

Студенти вивчають загально гуманітарні і спеціально-економічні дисципліни: основи філософських знань, правознавство, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням), соціологія, Історія України, Всесвітню історію, математику, основи інформатики та інші….Однак, особливий акцент навчання зроблено на спеціальні дисципліни та отримання професійних навиків за спеціальностями.

 
 

Багато навчального часу відведено на вивченняправового

забезпечення професійної діяльності.Оволодіння навичками

застосування комп’ютерних технологій і телекомунікаційних 

засобів дозволяє в подальшому перекладати власні знання на практику.

До послуг студентів якісно-сформовані колективом педагогічних

працівників та допоміжного персоналу власні навчально-методичні матеріали.

 
 На фінансовому відділенні окрім традиційних занять, проводяться заняття у формі конференцій, тренінгів, круглих столів, рольових та ділових ігор, кейсів…Багато часу виділено вивченню іноземної мови та комп’ютерних технологій.  

    На відділенні  створено ефективну систему стимулювання та мотивації студентів.

   Студенти фінансового відділення беруть участь у виставках пошуково-дослідницьких та науково-дослідницьких робіт, різного роду конференціях,  кращі студентські роботи отримують нагороди керівництва коледжу.

    Студентське життя насичене різноманітними олімпіадами і конкурсами. Традиційними стали на відділенні свята „День знань”, „День економіки та підприємництва”, „День студента”. На відділенні створено досить досконалу систему студентського самоврядування, профспілки.

     Навчальними планами підготовки молодших спеціалістів з діловодства, фінансів і кредиту, оціночної та інформаційної діяльності підприємств, бухгалтерського обліку  передбачено проходження навчальної та виробничої практики в три етапи: отримання первинних навиків та ознайомлення з базою практики, практика з використанням комп’ютерних технологій та переддипломна практика.

      Студенти проходять практику в установах державної виконавчої влади, бюджетної сфери, фінансових установах, пенсійному фонді, фінансових управліннях, органах Державної казначейської служби України, банках, у фінансових службах підприємств різних форм власності, товарних біржах, установах Фонду державного майна, оціночних фірмах і т.п.

  

  

 

 Перспективи!

    Випускники фінансового відділення  можуть отримати повну вищу освіту за скороченою формою навчання у Київському національному торговельно-економічному університеті, Вінницькому торговельно-економічному інституті та ВНЗ області, вступаючи на другий або третій курси.
       Але найголовніше – у тих хто закінчив наш коледж є можливість розпочати власну професійну кар’єру вже по закінченню коледжу.

  

  Наша гордість – наші випускники!

 


На Вас з нетерпінням чекає фінансове відділення!