Фінансове відділення

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Рік заснування – 1998

Загальна кількість студентів – 330

Завідувач відділення  - Фролова Наталія Леонідівна - викладач вищої категорії, викладач – методист

Очолює відділення з  жовтня 2001 року Закінчила у 2000 році Технологічний університет «Поділля» м. Хмельницький за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію «економіст».

       В коледжі працює з вересня 1997 року лаборантом, головою профспілкової організації студентів, викладачем, головою циклової комісії.

Контактний телефон: (0382) 67-25-16

  Електронна адреса: Natafrolova_71@ukr.net

 

Що треба знати про нас!

Економічна освіта – одна з найпрестижніших та сучасних, тому вступити на фінансово-облікові факультети університетів проблематично навіть із атестатами з відзнакою. Але є вихід вступити до нас у коледж на фінансове відділення.

Чому навчаємо?

  Навчаємо таких спеціальностей як:

 • Діловодство
 • Інформаційна діяльність підприємства
 • Фінанси і кредит
 • Оціночна діяльність,
 • Бухгалтерський облік.

Чого навчаємо?

Галузь знань 0201 Культура

Спеціальність: 5.02010501 Діловодство

Кваліфікація: молодший спеціаліст з  діловодства

Термін навчання 3 роки на на основі базової середньої загальної освіти

 

Характеристика спеціальності: підготовка фахівців за спеціальністю „Діловодство” здійснюється для забезпечення документаційного та організаційного обслуговування управлінської діяльності на підприємствах та установах виробничої та невиробничої сфери.

 Майбутній фахівець підготовлений для роботи за такими видами економічної діяльності: діяльність у сфері інформаційної роботи, роботи з базами даних, реклама, підбір та забезпечення персоналом; державне управління: допоміжна діяльність у сфері державного управління; колективні, громадські та особливі послуги: діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту, культури, архівів, окремих галузях економіки.

Молодший спеціаліст з діловодства здатний займати посади:

- інспектор відділу кадрів;

- фахівець з найму робочої сили;

- інспектор з контролю за виконанням доручень;

- керуючий справами виконавчого комітету;

- референт;

- секретар;

- секретар суду;

- інспектор з обліку та бронювання військовозобов‘язаних;

- інспектор з обліку та розподілу житлової площі та інше.
      

 Випускник за спеціальністю 5.02010501 Діловодство має володіти теоретичними основами та практичними вміннямидокументаційної та бездокументаційноїорганізації управлінської діяльності установ та підприємств; здійснення оперативного регулювання ходу діловодства; прийняття самостійного управлінського рішення; організація роботи з кадрами; управління соціальними процесами в установі та на підприємстві і т.п.

Майбутні молодші спеціалісти з діловодства мають вміти використовувати у професійній діяльності нормативно-правові матеріали, основне програмне забезпечення, нові інформаційні технології, сучасні комунікаційні системи зв'язку та інше.  

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 030502 Економічна кібернетика

Спеціальність 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства

Кваліфікація: молодший спеціаліст з інформаційної діяльності підприємства

Термін навчання: 3 роки на основі  базової загальної  середньої освіти

   Характеристика спеціальності: підготовка фахівців за спеціальністю «Інформаційна діяльність підприємства» з предметною областю діяльності у сфері інформатизації;  бухгалтерського обліку та інжинірингу; надання послуг підприємцям; державне управління; надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту; діяльність громадянських організацій у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст з інформаційної діяльності підприємства може займати посади:

 • технік з планування;
 • технік-програміст;
 • фахівець з корпоративного управління;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації); 
 • референт;
 • секретар.
 
Випускник за спеціальністю 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства має володіти теоретичними  основами та практичними вміннями оцінювання інформаційної діяльності підприємства, використовуючи матеріальні, трудові і фінансові ресурси з застосуванням стратегічних прийомів та вивчення сучасних методик суб’єктів господарювання; складання і введення електронних документів, формування звітів про роботу системи;
 

приймати узгоджені управлінські рішення в галузі ціноутворення та рекламно-інформаційної діяльності, надавати оцінку результатам ринкової економіки; опрацьовувати внутрішню та зовнішню інформацію, що використовується для управління підприємствами, вивчати структури та етапи побудови інформаційних систем і технологій на підприємствах, аналізувати закони, принципи та інформаційні процеси управління соціально-економічними системами;

 

створювати різні організаційні форми інформаційного бізнесу; використовувати електронні мережі, пошуку та обміну інформації, побудови web-сайтів, web-сторінок; формувати ефективну систему управління інформаційними ресурсами і витратами для  прийняття важливих рішень щодо їх використання з метою підвищення конкурентоздатності господарського об’єкта;  використовувати програмні,

інформаційно-обчислювальні, технічні і нормативно - правові засоби захисту інформації на підприємствах;

планування й організації виробництва, техніко-економічних розрахунків; бути здатним до вивчення теоретичних основ програмування методів розроблення алгоритмів, програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем оброблювання економічної інформації.

  

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 030508 Фінанси і кредит

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит

Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

Термін навчання: 3 роки на основі базової загальної  середньої освіти

       Характеристика спеціальності Фінанси і кредит : підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит» з предметною областю діяльності в галузі фінансів здійснюється для фінансово-господарської роботи у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст з фінансів та кредиту підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво; страхування; державне управління; сфера оподаткування; освіта; організації у сфері економіки; фінансові служби підприємств, організацій і установ різних форм власності та господарювання.

Фахівець з фінансів та кредиту  може займати посади:

-   брокер (посередник) з цінних паперів;

-   дилер (продавець) з цінних паперів

-   агент страховий;

-   інспектор кредитний;

-   інспектор обмінного пункту;

-   контролер-оператор;

-   бухгалтер;

-   касир.

Випускник за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит має володіти теоретичними  основами та практичними вміннями організації функціонування грошей та фінансів в різних сферах діяльності, формування бюджету держави, місцевих бюджетів, організації збирання доходів, методики проведення ревізій та перевірок і т.д.

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 030508 Фінанси і кредит

Спеціальність 5. 03050802 Оціночна діяльність

Кваліфікація: молодший спеціаліст з оціночної діяльності

Термін навчання: 3 роки на базі базової загальної  середньої освіти

     Характеристика спеціальностіОціночна діяльність: предметною областю діяльності фахівців за спеціальністю «Оціночна діяльність» є посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо – технічного призначення, невиробничого призначення, оцінювання земельних ділянок.

Отримавши диплом молодшого спеціаліста з оціночної діяльності, випускник здатний займати посади оцінювача.

 
 

Випускник за спеціальністю 5.03050802 Оціночна діяльність має володіти теоретичними  основами та практичними вміннями організації оціночної діяльності відповідно до ринкових процесів, що відбуваються у процесі купівлі-продажу, міни, дарування та інших операцій з об‘єктами нерухомості, а також оволодіння методикою здійснення основних операцій з нерухомістю.

 
Майбутній молодший спеціаліст з оціночної діяльності має стати професійним учасником ринку нерухомості та  вміти використовувати той чи інший вид діяльності на ринку нерухомості в залежності від типу підприємницької діяльності, реалізовувати об‘єкти нерухомості, оцінювати вартість об‘єктів нерухомості, здійснювати управління об‘єктами нерухомості.

Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво

Напрям підготовки 030509 Облік і аудит

Спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік

Кваліфікація: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

Термін навчання: 2 роки на базі повної загальної  середньої освіти

Характеристика спеціальності «Бухгалтерський облік»: підготовка фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік» з предметною областю діяльності в галузях професійної наукової та технічної діяльності, права та бухгалтерського обліку, аудиту, консультування з питань оподаткування у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку може займати посади:

-  головний касир, завідувач каси;

- асистент бухгалтера-експерта;

- бухгалтер і касир-експерт; 

- податковий інспектор;

- інспектор з інвентаризації; ревізор;

- ревізор-інспектор податковий;

- інкасатор;

- касир (в банку, на підприємстві, організації, в установі);

- агент страховий.
 

Випускник за спеціальністю 5.03050901 Бухгалтерський облік має володіти знаннями та вміннями організації та методології ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності в ринкових умовах господарювання; правильно відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, вносити записи до облікових регістрів, складати бухгалтерську звітність та використовувати її для контролю та аналізу господарської діяльності; сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів;комплексно оцінювати діяльність підприємств і організацій, виявляти внутрішні резерви раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи на підприємствах різних форм власності; застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб;

Використовувати систему теоретичних і практичних знань щодо побудови та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку; розв’язування облікових задач в умовах використання різних технологій обробки економічної інформації, застосовування системи управління базами даних і пакети прикладних програм для виконання облікових і економічних розрахунків;

Використання методів і технології обліку зовнішньоекономічних відносин суб’єктів господарювання;  аналізу та відображення зовнішньоекономічні операції у системі рахунків бухгалтерського обліку; правильно відображати господарські операції бюджетних організацій на рахунках бухгалтерського обліку, використовувати облікову інформацію в управлінні бюджетними організаціями; організації роботи органів казначейства щодо касового виконання державного бюджету, здійснювати основні операції з виконання державного бюджету.

Як навчаємо?

На сьогодні фінансове відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів за новітнімии освітніми стандартами, за держзамовленням та за договорами з юридичними і фізичними особами.

Студенти вивчають загально гуманітарні і спеціально-економічні дисципліни: основи філософських знань, правознавство, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням), соціологія, Історія України, Всесвітню історію, математику, основи інформатики та інші….

Однак, особливий акцент навчання зроблено на спеціальні дисципліни та отримання професійних навиків за спеціальностями.

Багато навчального часу відведено на вивчення правового забезпечення професійної діяльності. Оволодіння навичками застосування комп’ютерних технологій і телекомунікаційних засобів дозволяє в подальшому перекладати власні знання на практику.

До послуг студентів якісно-сформовані колективом педагогічних працівників та допоміжного персоналу власні навчально-методичні матеріали.

На фінансовому відділенні окрім традиційних занять, проводяться заняття у формі конференцій, тренінгів, круглих столів, рольових та ділових ігор, кейсів…Багато часу виділено вивченню іноземної мови та комп’ютерних технологій.

На відділенні  створено ефективну систему стимулювання та мотивації студентів.

Студенти фінансового відділення беруть участь у виставках пошуково-дослідницьких та науково-дослідницьких робіт, різного роду конференціях,  кращі студентські роботи отримують нагороди керівництва коледжу.

Студентське життя насичене різноманітними олімпіадами і конкурсами. Традиційними стали на відділенні свята „День знань”, „День економіки та підприємництва”, „День студента”. На відділенні створено досить досконалу систему студентського самоврядування, профспілки.

Навчальними планами підготовки молодших спеціалістів з діловодства, фінансів і кредиту, оціночної та інформаційної діяльності підприємств, бухгалтерського обліку  передбачено проходження навчальної та виробничої практики в три етапи: отримання первинних навиків та ознайомлення з базою практики, практика з використанням комп’ютерних технологій та переддипломна практика.

Студенти проходять практику в установах державної виконавчої влади, бюджетної сфери, фінансових установах, пенсійному фонді, фінансових управліннях, органах Державної казначейської служби України, банках, у фінансових службах підприємств різних форм власності, товарних біржах, установах Фонду державного майна, оціночних фірмах і т.п.

Перспективи!

Випускники фінансового відділення  можуть отримати повну вищу освіту за скороченою формою навчання у Київському національному торговельно-економічному університеті, Вінницькому торговельно-економічному інституті та ВНЗ області, вступаючи на другий або третій курси.

Але найголовніше – у тих хто закінчив наш коледж є можливість розпочати власну професійну кар’єру вже по закінченню коледжу.